Make your own free website on Tripod.com
บันทึกภาพการเดินทางไปเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ.2542หยุดรถไถเพื่อ action ถ่ายรูปนี้โดยเฉพาะ ใครหล่อกว่ากัน ดูเอง