Make your own free website on Tripod.com
บันทึกภาพการเดินทางไปเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ.2542ทิวทัศน์ของหุบเขารอบข้าง ที่ถ่ายจากบนรถไถ