Make your own free website on Tripod.com
บันทึกภาพการเดินทางไปเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ.2542ไม่ใช่กวีเอกที่ไหนมานั่งแต่งบทกวี แต่กำลังนั่งบรรยายลักษณะพืชพรรณและพื้นที่รอบๆ