Make your own free website on Tripod.com
บันทึกภาพการเดินทางไปเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ.2542บรรดาผู้ช่วยงานที่ทำให้การทำงานที่ต้นน้ำป่าสักราบรื่นด้วยดี สังเกตคุณแทน คนซ้ายสุดก่อนชมภาพต่อไป