Make your own free website on Tripod.com
บันทึกภาพการเดินทางไปเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ.2542เสร็จจากภารกิจที่ภูเรือก็มุ่งหน้าสู่"นาแห้ว" ต่อไป ระหว่างผ่านด่านซ้ายก็แวะนมัสการ "พระธาตุศรีสองรัก"