Make your own free website on Tripod.com
บันทึกภาพการเดินทางไปเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ.2542สภาพทั่วๆไปของ "น้ำตกตาดเหือง" แหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของภูเรือ