Make your own free website on Tripod.com
บันทึกภาพการเดินทางไปเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ.2542ลำธารสายเล็กๆแค่นี้คือ แม่น้ำเหืองที่กั้นระหว่างไทยกับลาว แต่คนทั้งสองฝั่งสามารถเดินข้ามมาหากันได้อย่างสบายๆ มีประเพณีสนุกๆหลายอย่าง หนุ่มไทยแต่งกับสาวลาว และสาวลาวแต่งกับหนุ่มไทยจนเป็นเรื่องปกติ ที่บ้านเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว จ.เลย (ฝั่งตรงข้ามคือ บ้านเหมืองแพร่ฝั่งลาว)