Make your own free website on Tripod.com
บันทึกภาพการเดินทางไปเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ.2542ที่พักค้างคืน 15-16 ก.พ.2542 ของทีมงาน ที่สำนักงานประปา นาแห้ว คนที่นี่รู้จัก ช่างอนุเป็นอย่างดี เลยได้พักที่นี่ได้ ในภาพกำลังทำอาหารเช้า