Make your own free website on Tripod.com
บันทึกภาพการเดินทางไปเก็บตัวอย่างระหว่างวันที่ 12-16 ก.พ.2542หลังจากสอบถามเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานประปา พบว่ายังมีแหล่งน้ำอีกสาย คือน้ำหู ทีมงานก็เดินทางไปสืบแสะมาต้นน้ำหูใน อ.นาแห้ว จนมาโผล่กลางหุบเขา ไปๆมาๆก็เป็นแค่ห้วยน้ำหูที่อ่างเก็บน้ำชลประทานห้วยน้ำหู ซึ่งก็ไหลลงแม่น้ำเหืองเช่นกัน