Make your own free website on Tripod.com
ประมวลภาพ การเดินทางไปเก็บตัวอย่าง ที่ต้นน้ำชี ภูเขียว, ต้นน้ำป่าสัก อ.ด่านซ้าย และน้ำตกคริ้ง & น้ำตกธารสวรรค์ อ.นาแห้ว จ.เลย 22-26 มี.ค. 2542

Page 4 : คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย


1234

1.กำลังเทตัวเต็มวัยแมลงน้ำที่ดักได้จากการใช้ไฟล่อแมลง ลง surber sampler ก่อนเทลงในขวดกาแฟแล้ว เขียน label เก็บขวดไว้ Identify ต่อไป
2.บรรยากาศที่ บ้านนาหนองทุ่ม บ้านของคุณเมืองมนต์ ทองลาด เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ภูเขียว ในภาพเป็นการตากเส้นใบยาสูบ ที่เอามาทำบุหรี่ ซึ่งพบเห็นได้ทั่วไปที่หมู่บ้านแห่งนี้
3-4. ผ่านไปแถววังสะพุง เห็น 3 สาว สะดุดความน่ารัก คุณอนุโบกมือทักทาย คุณประยุทธิ์เปิดกระจกรถตะโกนทักทายเมื่อขับรถสวน ไปๆ มาๆ จอดรถข้างทางทำธุระส่วนตัว 3 สาวขับรถผ่านมาจะไปเล่นน้ำ 2 หนุ่มใหญ่โบกมือเรียก 3 สาวก็ขับรถย้อนกลับมาจริงๆ เลยได้เก็บภาพกันสมใจ 2 หนุ่มใหญ่ : บันทึกภาพเมื่อ 24 มี.ค.25425 6 7 8

5-7.หลายๆมุมกับ 3 สาว อ. วังสะพุง
8.ปากทางลงไปเก็บตัวอย่าง ห้วยแดง ต้นน้ำป่าสัก อ.ด่านซ้าย จ.เลย ต้องเปิดด่านทุกครั้งก่อนขับรถลงพื้นที่


9 10 11 12

9-11.สภาพภูมิประเทศของต้นน้ำป่าสัก เมื่อมองจากหน่วยอนุรักต้นน้ำลำห้วยสัก บนยอดเขาสูง
12.การเก็บตัวอย่างที่ "ห้วยแดง" ต้นน้ำป่าสัก บันทึกภาพเมื่อ 25 มี.ค.2542


Page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

อ่าน บันทึกการเดินทางไปเก็บตัวอย่าง 22-26 มี.ค. 2542 ทุกรายละเอียด


Wetlab Ring
Prev 5 | Previous | Next | Next 5 | Random | List |
join Wetlab Ring, click here!