Make your own free website on Tripod.com
ประมวลภาพ การเดินทางไปเก็บตัวอย่าง ที่ต้นน้ำชี ภูเขียว, ต้นน้ำป่าสัก อ.ด่านซ้าย และน้ำตกคริ้ง & น้ำตกธารสวรรค์ อ.นาแห้ว จ.เลย 22-26 มี.ค. 2542

Page 5 : คลิกที่รูปเพื่อดูภาพขยาย


1234

1.อีกมุมหนึ่งของการทำงานที่ ห้วยแดง
2- 3.บุกป่าฝ่าดงเข้าพื้นที่ ลำบากแค่ไหน โฟร์วิลคันนี้ก็ไปได้ถึง
4. สภาพภูมิประเทศรอบๆห้วยแดง : บันทึกภาพเมื่อ 25 มี.ค.25425 6 7 8

5.ไปติดต่อขอใช้รถไถ บนหน่วยจัดการและอนุรักษ์ต้นน้ำลำห้วยสัก
6.แปลงทดลองเพาะหญ้าแฝก
7.หน่วยจัดการและอนุรักษ์ต้นน้ำลำห้วยสัก (ตั้งอยู่บนยอดเขา) เมื่อมองจากด้านล่าง
8.นายอาษาขอ action ซักภาพ


9 10 11 12

9.คุณประยุทธิ์ และคุณอนุ นั่งพักร้อนที่ศาลาข้างทาง ก่อนขับโฟร์วิลล์ขึ้นไปติดต่อเรื่องรถไถที่หน่วยจัดการฯ
10.สภาพของรถไถที่กำลังเช็คเครื่องและเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่รับฤดูฝนที่กำลังจะมาถึง
11.การวาง light tap ดักตัวเต็ววัยแมลงน้ำที่ น้ำตกคริ้ง อ.นาแห้ว จ.เลย ซึ่งครั้งนี้ถูกมือดีขโมยแบตเตอรี่ ราคา 1,250 บาท ไปครอบครอง
12.สถานที่พักแรมของทีมงาน ที่สำนักงานบริการประปา อ.นาแห้ว บันทึกภาพเมื่อ 26 มี.ค.2542


Page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

อ่าน บันทึกการเดินทางไปเก็บตัวอย่าง 22-26 มี.ค. 2542 ทุกรายละเอียด


Wetlab Ring
Prev 5 | Previous | Next | Next 5 | Random | List |
join Wetlab Ring, click here!